Verhuur garageboxen vaker belast met BTW

Verhuur garageboxen vaker belast met BTW

Categorie : Omzetbelasting

In februari 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de verhuur van garageboxen, die van belang is voor onze klanten die garageboxen verhuren.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Wat betekent deze uitspraak in de praktijk?

Een garagebox kan naar onze mening uitsluitend nog vrijgesteld van btw worden verhuurd in de volgende gevallen:

• Indien het gebruik van de garagebox als parkeerruimte contractueel is uitgesloten.

• Indien een garagebox samen met een woning of andere onroerende zaak btw-vrijgesteld wordt verhuurd; in deze situatie zal de verhuur van de garagebox meestal opgaan in de hoofddienst en volgt deze hetzelfde btw-regime als de hoofddienst.

• Indien de ruimte qua aard primair meer is bestemd voor andere doeleinden dan parkeren (multifuntionele ruimte) en tussen partijen niet is afgesproken dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen mag worden gebruikt. Voor garageboxen zal niet snel sprake zijn van een multifuntionele ruimte, aangezien ze meestal zijn gebouwd en ingericht met het oog op parkeren van een voertuig. De enkele omstandigheid dat door de huurder aan een garagebox een andere aanwending wordt gegeven, maakt de garagebox nog niet tot een multifunctionele ruimte.