Nieuw huis gekocht?

Eenmalig aftrekbare kosten bij aankoop

Heb je een lening afgesloten voor je nieuwe huis, dan kun je in het jaar na de koop heel wat geld terugverwachten. In je aangifte inkomstenbelasting zijn namelijk veel kosten eenmalig af te trekken. Zorg dus dat je aangifte doet en laat geen geld liggen !!!

Aftrekbare kosten

We zetten de eenmalig aftrekbare kosten voor je op een rij:

     De kosten van de leenovereenkomst. Bij een hypotheek: de kosten van de hypotheekakte

       bij de notaris en de inschrijving daarvan in het kadaster, inclusief btw.

♦     De kosten van taxatie van de woning, als die taxatie vereist is om een geldlening te krijgen.

♦     De kosten van een hypotheekadvies (advieskosten en ook hypotheekbemiddelingskosten).

♦     Kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

♦     De borgstellingsprovisie, b.v. die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

       in rekening brengt voor de NHG.

♦     De kosten van een bouwkundig rapport in verband met de aanvraag van een NHG.

♦     De bereidstellingsprovisie die een bank haar klanten kan berekenen om recht te houden op

       een bepaald rentepercentage als de looptijd van de offerte wordt verlengd.

♦     Zelf gemaakte kosten voor het afsluiten van de geldlening (telefoon, papier, portokosten,

       reiskosten enzovoort; houd dit nauwkeurig bij).

♦     De bouw- en grondrente die zijn betaald na ondertekening van de voorlopige

       koopovereenkomst.

♦     Rente en financieringskosten voor een verbouwingsdepot (gedurende 2 jaar). Dit

       moet je wel verrekenen met de ontvangen rente (nieuwbouw of verbouwingshypotheek).

 

Let op, als de rente niet aftrekbaar is, zijn de kosten van de geldlening ook niet aftrekbaar. Is de rente maar deels aftrekbaar (bijvoorbeeld door de bijleenregeling), dan zijn de kosten ook alleen voor dat deel aftrekbaar. Bekijk ook het overzicht van de Belastingdienst met eenmalige kosten van je eigen woning die fiscaal aftrekbaar zijn.

Voorlopige aanslag aanvragen

In de jaren dat de hypotheek loopt, heb je (maximaal 30 jaar) recht op aftrek van de betaalde hypotheekrente. Wil je de jaarlijkse teruggave van hypotheekrente niet pas ontvangen nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, dan kun je een voorlopige aanslag aanvragen. Je krijgt dan alvast maandelijks of in één keer een teruggave op je rekening gestort, die later wordt verrekend bij de aangifte.