Category Archives: Hypotheek

Een hypotheek via eigen BV

Categorie : Hypotheek

Met regelmaat krijgen wij de vraag of het mogelijk is voor een ondernemer om vanuit een eigen B.V. een hypotheek te nemen. De vraag is met een een ja te beantwoorden.

Als de B.V. voldoende eigen vermogen heeft om een hypotheek te verstrekken dan is dit mogelijk. Je kan en mag zelfs een andere partij een hypotheek verstrekken. Uiteraard dien je dan wel zelf te controleren of deze partij voldoende draagkracht heeft om de hypotheek af te lossen.

Hoe gaat het in zijn werk

Een hypotheek bij jouw eigen B.V. afsluiten is een relatief simpele handeling waar enkele voorwaarden aan verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn exact hetzelfde als de voorwaarden bij een bank, je moet de hypotheek binnen 30 jaar aflossen aan je eigen B.V.

Om het fiscaal voordeel hieruit te benutten moet je dan wel een lineair of annuïtair aflossingsschema opzetten, waarbij je elke maand een deel aflossing en een deel rente aan je eigen B.V. terug betaald.

De mogelijkheid tot een aflossingsvrije verstrekking is ook mogelijk en onder het oude regiem is dan ook de rente nog steeds aftrekbaar. Neem je de hypotheekverplichting bijvoorbeeld over van een bank, en is deze aflossingsvrije hypotheek voor 2013 afgesloten, dan is de rente nog steeds de maximale 30 jaar aftrekbaar.

Na het bepalen van je hypotheekvorm kan je de hypotheekakte op laten stellen met alle voornoemde voorwaarden. Je tekent namens de B.V. en namens jezelf en vervolgens kan je overgaan tot het uitbetalen van de lening.

Wij adviseren u deze hypotheekakte op te laten maken bij uw notaris.


Bewaar altijd bewijsstukken verbouwingskosten van uw woning

Categorie : Hypotheek

U overweegt om dit jaar de keuken uit te breiden of de badkamer te laten verbouwen. U heeft al een afspraak staan bij de bank om een verbouwingshypotheek te regelen.

Als die verbouwing of de onderhoudsklus doorgaat, zorg er dan voor dat u de bewijsstukken van de (ver)bouwkosten goed bewaard (ten minste 30 jaar). U kunt anders uw hypotheekrenteaftrek verliezen.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad (2019) blijkt dat de inspecteur die bewijsstukken namelijk altijd kan opvragen. Doet de inspecteur dat bij u, dan zult u de schriftelijke bewijzen moeten kunnen overleggen, die aantonen dat de lening een eigenwoningschuld is, waarvan de rente terecht is afgetrokken.


Registratie lening eigen woning

Categorie : Hypotheek

Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Bij nieuwe leningen voor de eigen woning is het sindsdien verplicht dat de schuld ten minste annuïtair in 30 jaar wordt afgelost. Indien u niet voldoet aan deze aflossingsplicht, heeft u géén recht op renteaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt nog een aanvullende eis voor renteaftrek bij een lening die u afsluit bij familie, B.V. of buitenlandse bank.

Aanvullende eis voor hypotheekrenteaftrek

Als u een lening afsluit bij een bank in Nederland, dan is deze bank verplicht om de gegevens van uw lening aan de Belastingdienst door te geven (de zogenaamde renseigneringsplicht). Indien u in 2013 een lening heeft afgesloten voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om dit aan de Belastingdienst door te geven (bijvoorbeeld een familielid, uw eigen B.V. of een buitenlandse bank), dan moet u zelf de gegevens van deze lening aan de Belastingdienst doorgeven.

Opgaaf lening eigen woning

De volgende informatie moet u doorgeven: personalia van u en de geldlener, BSN, hoogte van het bedrag, looptijd, rentepercentage en het aflossingsschema. Als er tijdens de looptijd van de lening iets wijzigt in de ingestuurde informatie, dan moet u dat ook doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiervoor het digitale formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ op hun internetsite geplaatst. Om dit formulier te kunnen inzenden, heeft u (vooralsnog) een DigiD nodig.

De gegevens moeten binnen 1 jaar na het kalenderjaar waarin de lening is afgesloten aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Voor leningen die in 2013 zijn afgesloten, moet het formulier dus uiterlijk 31 december 2014 zijn ingestuurd. Wijzigingen in de gegevens die u hebt ingestuurd moeten binnen één maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond worden doorgegeven.