Een hypotheek via eigen BV

Een hypotheek via eigen BV

Categorie : Hypotheek

Met regelmaat krijgen wij de vraag of het mogelijk is voor een ondernemer om vanuit een eigen B.V. een hypotheek te nemen. De vraag is met een een ja te beantwoorden.

Als de B.V. voldoende eigen vermogen heeft om een hypotheek te verstrekken dan is dit mogelijk. Je kan en mag zelfs een andere partij een hypotheek verstrekken. Uiteraard dien je dan wel zelf te controleren of deze partij voldoende draagkracht heeft om de hypotheek af te lossen.

Hoe gaat het in zijn werk

Een hypotheek bij jouw eigen B.V. afsluiten is een relatief simpele handeling waar enkele voorwaarden aan verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn exact hetzelfde als de voorwaarden bij een bank, je moet de hypotheek binnen 30 jaar aflossen aan je eigen B.V.

Om het fiscaal voordeel hieruit te benutten moet je dan wel een lineair of annuïtair aflossingsschema opzetten, waarbij je elke maand een deel aflossing en een deel rente aan je eigen B.V. terug betaald.

De mogelijkheid tot een aflossingsvrije verstrekking is ook mogelijk en onder het oude regiem is dan ook de rente nog steeds aftrekbaar. Neem je de hypotheekverplichting bijvoorbeeld over van een bank, en is deze aflossingsvrije hypotheek voor 2013 afgesloten, dan is de rente nog steeds de maximale 30 jaar aftrekbaar.

Na het bepalen van je hypotheekvorm kan je de hypotheekakte op laten stellen met alle voornoemde voorwaarden. Je tekent namens de B.V. en namens jezelf en vervolgens kan je overgaan tot het uitbetalen van de lening.

Wij adviseren u deze hypotheekakte op te laten maken bij uw notaris.