Category Archives: ZZP

Kleine Ondernemers Regeling (FOR) wijzigt

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het wetsvoorstel loopt mee in het traject van  het pakket Belastingplan 2019.

Het kabinet wil hiermee de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000,- omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die anderen ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.


Opvolger VAR uitgesteld

Categorie : Accountancy , ZZP

Eind december heeft de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel om de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) te vervangen tot nader order uit te stellen. Wat betekent dit voor zzp’ers?

Het plan was de VAR voor zzp’ers en freelancers te vervangen door de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen). Vooral de opdrachtgever kreeg daarmee een controlerende taak. Nu het wetsvoorstel is uitgesteld tot nader order, blijft voorlopig de VAR dus bestaan en verandert er niets aan de huidige situatie voor zzp’ers en de inhuurders van zzp’ers.

Zzp’er en VAR in 2015

Blijft u als zzp’er hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? Dan mag de huidige VAR van 2014 ook in 2015 gebruikt worden, totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Voor 2015 hoeft dus geen nieuwe VAR aangevraagd te worden. En u krijgt niet automatisch een nieuwe VAR voor 2015 van de Belastingdienst.

Hebt u in 2015 een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie nodig, omdat er een nieuwe situatie is? Ga dan naar de website van de Belastingdienst.