Category Archives: Accountancy

Afschrijving materiële vaste activa

Categorie : Accountancy

Als er een actief op de balans is geactiveerd dient er doorgaans afgeschreven te worden. De afschrijving is aan de orde op moment dat een actief een beperkte gebruiksduur heeft.

(In de praktijk wordt er nagenoeg niet op gronden afgeschreven).

Lineaire afschrijving.

De meest toegepaste afschrijvingsmethode in de praktijk is de lineaire afschrijving.

De formule voor deze methode is als volgt:

Kostprijs actief minus restwaarde / gebruiksjaren = jaarlijkse afschrijving.

Voorbeeld:

Aanschafwaarde auto € 10.000. Geschatte restwaarde bedraagt € 2.500.

€ 10.000 minus € 2.500 = € 7.500 / 5 gebruikersjaren = € 1.500 afschrijving per jaar.