Loonadministratie

De loonadministratie maakt deel uit van de totale administratie binnen een bedrijf. De laatste jaren zijn er steeds meer regels en wetten op het gebied van loon- en salarisadministratie bijgekomen.

De dienstverlening van de afdeling loonadministratie is gebaseerd op de visie dat het onze taak is om samen met u een optimale loon- en salarisadministratie te voeren conform de wettelijke eisen en rekeninghoudend met bij CAO vastgelegde regelingen c.q. met bedrijfstakeigen regelingen.

AVS Groep Nederland is een samenwerking aangegaan met ADP Nederland. ADP is wereldwijd marktleider in salaris-, benefits- en personeelsadministratie.

Daardoor is het mogelijk om uw loonadministratie ook zelf te doen. Er wordt voor gezorgd dat altijd de salarisberekening klopt en dat de juiste brancheregeling wordt toegepast. Uw medewerkers kunnen daardoor continu rekenen op een duidelijke en correcte loonspecificatie.