Category Archives: Belastingdienst

Kleine Ondernemers Regeling (FOR) wijzigt

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het wetsvoorstel loopt mee in het traject van  het pakket Belastingplan 2019.

Het kabinet wil hiermee de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000,- omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die anderen ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.


Codering belastingdienst

Categorie : Belastingdienst

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

De code van de aanslag ofwel het aanslagnummer begint altijd met een BSN (Burger Service Nummer) of het Fiscaal nummer (ondernemingen) gevolgd door een letter. De letter geeft aan om welke aanslag het gaat.

A – Loonheffingen, naheffingsaanslag
B – Omzetbelasting
F – Omzetbelasting, naheffingsaanslag
H – Inkomstenbelasting
J  – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet
L  – Loonheffingen
M – Motorrijtuigenbelasting
O – Omzetbelasting, teruggave
T – Toeslagen   (1) = kinderopvangtoeslag   (2) = huur toeslag   (3) = zorgtoeslag   (4) = kindgebondenbudget
V – Vennootschapsbelasting
W – Zorgverzekeringswet
Y – Motorrijtuigenbelasting, naheffingsaanslag
Z – Overige aanslagen

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar waarop het betrekking heeft.
Dus: 3 verwijst naar 2013; 4 verwijst naar 2014; 5 verwijst naar 2015; 6 verwijst naar 2016; 7 verwijst naar 2017

Hierna volgt een statuscodering, deze zijn als volg:
0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

Vervolgens wordt met cijfers het tijdvak aangeduid
21 = eerste kwartaal
24 = tweede kwartaal
27 = derde kwartaal
30 = vierde kwartaal

01 tot en met 12 geven de maanden januari tot en met december aan.

Enkele voorbeelden dan tot slot:

1234.12.123.L.01.5050 Aanslag Loonheffingen (L)  met het eerste heffingnummer (01). Betreffende het jaar 2015 en de maand mei (2050).

1234.12.123.H.46 Aanslag Inkomstenbelasting (H) voor het jaar 2014 en het is een definitieve aanslag (6).

1234.12.123.F.01.3120 Naheffingsaanslag Omzetbelasting (F) met het eerst heffingen nummer (01) voor het jaar 2013 en de maand december.

 


Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mail

Categorie : Belastingdienst

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst en is ondertekend door Bob Mols of Peter Veld. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail wordt nooit om persoonlijke gegevens gevraagd. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail bevat de volgende tekst, het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken:

Van: Belastingdienst [mailto:belastingaangifte@belastingdienst.nl] Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 113,48. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post is verstuurd. Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het opstaande bedrag van € 113,48 te betalen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0665 0094 45 ten name van “Belastingdienst” onder vermelding van “betalingskenmerk: BTW04082015”.

Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de “Wet Incasso Kosten” 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal uw rekening gelden op tijd en voorkom extra kosten!

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bob Mols Directeur Belastingdienst

Bron: belastingdienst.nl