Zelfstandigenaftrek 2013

Zelfstandigenaftrek 2013

De Zelfstandigenaftrek is voor het jaar 2013 een vast bedrag van € 7.280,- ongeacht de hoogte van het resultaat over dat jaar. De zelfstandigenaftrek kan niet tot een verlies uit onderneming leiden. In dat geval kan het bedrag van de zelfstandigenaftrek worden verrekend met toekomstige winsten gedurende de komende negen jaar.